Význam slovSlovníkAvýznam slova ardente

ardente

ohnivě

www.vyznam-slov.cz