Význam slovSlovníkAvýznam slova arci-

arci-

první část složených slov vyjadřující zesílení nebo stupňování významu druhé části slova

www.vyznam-slov.cz