Význam slovSlovníkAvýznam slova archont

archont

starořecký doživotní člen rady starších (areopagu)

www.vyznam-slov.cz