Význam slovSlovníkAvýznam slova archivolta

archivolta

plasticky zdůrazněné čelo architektonického oblouku

www.vyznam-slov.cz