Význam slovSlovníkAvýznam slova archivnictví, archívnictví

archivnictví, archívnictví

obor zabývající se prací v archivech; soustava archivů jako součást veřejné správy

www.vyznam-slov.cz