Význam slovSlovníkAvýznam slova archivistika

archivistika

obor zabývající se diplomatickými materiály, které pozbyly aktuálnosti

www.vyznam-slov.cz