Význam slovSlovníkAvýznam slova archiválie

archiválie

archivní materiál

www.vyznam-slov.cz