Význam slovSlovníkAvýznam slova archiv, archív

archiv, archív

soubor písemností a dalších záznamů dokumentárního typu; instituce takové soubory shromažďující; budova nebo místnost, kde je takový soubor uložen

www.vyznam-slov.cz