Význam slovSlovníkAvýznam slova architráv

architráv

spodní část kladí v antické architektuře přenášející zatížení na hlavice sloupů

www.vyznam-slov.cz