Význam slovSlovníkAvýznam slova architektura

architektura

stavební umění;stavitelská díla, budovy, objekty ap.

www.vyznam-slov.cz