Význam slovSlovníkAvýznam slova architektonika

architektonika

umělecké znázornění konstrukce stavby; umělecká skladba díla;věda o stavebním umění

www.vyznam-slov.cz