Význam slovSlovníkAvýznam slova archi-, arch-

archi-, arch-

první část složených slov mající význam -vedoucí, první, vyšší, -starý, starobylý, dávný, původní, pra-

www.vyznam-slov.cz