Význam slovSlovníkAvýznam slova archetyp

archetyp

pravzor, prototyp, původní vzor, typ nebo model, přičemž všechny objekty, které se mu podobají, jsou jeho reprezentací či kopií; výchovou i kulturou předávaný a přejímaný vzor;
typický příklad, ideální typ, dokonalý příklad;
vrozená idea (představa, myšlenka) nebo způsob myšlení a nazírání, jež má svůj původ ve fylogenetických, rodových zkušenostech a je součástí kolektivního nevědomí (pojem C. G. Junga);
často se opakující symbol či motiv (např. v literatuře, malířství apod.)

www.vyznam-slov.cz