Význam slovSlovníkAvýznam slova archeologie

archeologie

věda zkoumající a rekonstruující nejstarší dějiny lidstva

www.vyznam-slov.cz