Význam slovSlovníkAvýznam slova arche-, archeo-

arche-, archeo-

první část složených slov mající význam starý, starobylý, dávný, původní

www.vyznam-slov.cz