Význam slovSlovníkAvýznam slova archaický

archaický

starobylý, zastaralý

www.vyznam-slov.cz