Význam slovSlovníkAvýznam slova arch

arch

list papíru různé velikosti;otisk tiskové formy poštovních cenin

www.vyznam-slov.cz