Význam slovSlovníkAvýznam slova arbitráž

arbitráž

rozhodčí řízení nebo rozhodnutí sporu rozhodčím (arbitrem);v mezinárodním právu – řešení sporů mezi státy pomocí rozhodců, jež si sporné strany zvolí;v ekonomice – operace spočívající v současném nákupu a prodeji téhož zboží na různých burzách s cílem využít kurzových rozdílů k dosažení zisku

www.vyznam-slov.cz