Význam slovSlovníkAvýznam slova araukárie

araukárie

druh jehličnaté rostliny, blahočet, ozdobný pokojový stromek

www.vyznam-slov.cz