Význam slovSlovníkAvýznam slova arat

arat

mongolský pastevec

www.vyznam-slov.cz