Význam slovSlovníkAvýznam slova arak,

arak,

pálenka, kořalka

www.vyznam-slov.cz