Význam slovSlovníkAvýznam slova aragonit

aragonit

nerost vznikající v dutinách výlevných hornin nebo usazováním z roztoků, uhličitan vápenatý

www.vyznam-slov.cz