Význam slovSlovníkAvýznam slova arabistika

arabistika

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou arabských národů

www.vyznam-slov.cz