Význam slovSlovníkAvýznam slova aproximace

aproximace

přiblížení, přibližnost;přibližná hodnota; nahrazení čísla vhodným blízkým číslem

www.vyznam-slov.cz