Význam slovSlovníkAvýznam slova apropriace

apropriace

přivlastnění

www.vyznam-slov.cz