Význam slovSlovníkAvýznam slova aprobační

aprobační

schvalovací

www.vyznam-slov.cz