Význam slovSlovníkAvýznam slova apriorní

apriorní

nezávislý na zkušenosti, poznatelný bez působení zkušenosti, předem pravdivý nezávisle na zkušenosti, nevyžadující empirické důkazy k prokázání své platnosti;
odvozený od evidentních skutečností či předpokladů, postupující od známé či předpokládané příčiny nebo obecného principu k jeho (nezbytným) důsledkům, deduktivní; předem daný, koncipovaný, (zatím pouze) předpokládaný, neověřený

www.vyznam-slov.cz