Význam slovSlovníkAvýznam slova aprehenze

aprehenze

okamžik postřehnutí, začátek smyslového vjemu; pochopení;podrážděnost, namyšlenost, urážlivost;uchopení se držby věci

www.vyznam-slov.cz