Význam slovSlovníkAvýznam slova appassionato [apasionáto]

appassionato [apasionáto]

vášnivě, náruživě, prudce; skladba nebo část skladby tohoto rázu

www.vyznam-slov.cz