Význam slovSlovníkAvýznam slova apozice

apozice

přístavek, shodný přívlastek volně připojený, vyjadřující dodatečně samostatnou myšlenku

www.vyznam-slov.cz