Význam slovSlovníkAvýznam slova apoteóza

apoteóza

přijetí mezi bohy;oslava hrdiny;nadšená oslava

www.vyznam-slov.cz