Význam slovSlovníkAvýznam slova apoštol

apoštol

jeden z dvanácti učedníků Ježíše Nazaretského; šiřitel křesťanství; hlasatel nějakých idejí

www.vyznam-slov.cz