Význam slovSlovníkAvýznam slova aposteriorní

aposteriorní

založený na smyslové zkušenosti, z ní odvozený, jejím prostřednictvím ověřitelný;
induktivní, empirický

www.vyznam-slov.cz