Význam slovSlovníkAvýznam slova apostaze

apostaze

odpadlictví od víry

www.vyznam-slov.cz