Význam slovSlovníkAvýznam slova aporie

aporie

obtížný, sporný nebo neřešitelný problém;bezvýchodnost, neschopnost dospět k řešení problému, protože obsahuje neřešitelné rozpory

www.vyznam-slov.cz