Význam slovSlovníkAvýznam slova apokopa

apokopa

odsouvání hlásky

www.vyznam-slov.cz