Význam slovSlovníkAvýznam slova apokalypsa

apokalypsa

literární útvar rozšířený v judaizmu a raném křesťanství, líčící zjevení blízkého konce tohoto věku, doprovázeného úděsnými katastrofami, a věštící nadcházející příchod tisíciletého božího království; Zjevení Janovo, kniha, která byla jako jediná z těchto apokalyps pojata do Nového zákona; přeneseně: (přírodní) katastrofa či válečný konflikt, jejichž rozměry vedou k úvahám o možném úplném zničení světa či jeho části

www.vyznam-slov.cz