Význam slovSlovníkAvýznam slova apodiktický

apodiktický

naprosto určitý, nezvratný, vždy platný, bez výjimky

www.vyznam-slov.cz