Význam slovSlovníkAvýznam slova apocentrum

apocentrum

bod na dráze kosmického tělesa obíhajícího kolem jiného kosmického tělesa, v němž jsou obě tělesa nejvíce vzdálena

www.vyznam-slov.cz