Význam slovSlovníkAvýznam slova apnoe

apnoe

krátkodobé přerušení pravidelného dýchání; zástava dechu

www.vyznam-slov.cz