Význam slovSlovníkAvýznam slova aplikovat

aplikovat

použít

www.vyznam-slov.cz