Význam slovSlovníkAvýznam slova aplika

aplika

aplikace

www.vyznam-slov.cz