Význam slovSlovníkAvýznam slova aplaudovat

aplaudovat

tleskat, oceňovat potleskem

www.vyznam-slov.cz