Význam slovSlovníkAvýznam slova apex

apex

koneček, vrchol některých orgánů;bod na obloze, ke kterému směřuje v daném okamžiku kosmické těleso

www.vyznam-slov.cz