Význam slovSlovníkAvýznam slova apercipovat

apercipovat

osvojovat si představy, vnímat vnější i vnitřní podněty

www.vyznam-slov.cz