Význam slovSlovníkAvýznam slova apelovat

apelovat

podávat odvolání; dovolávat se něčeho

www.vyznam-slov.cz