Význam slovSlovníkAvýznam slova apelativum

apelativum

obecné jméno

www.vyznam-slov.cz