Význam slovSlovníkAvýznam slova apelace

apelace

odvolání; právo soustava. opravného řízení

www.vyznam-slov.cz