Význam slovSlovníkAvýznam slova apatie

apatie

netečnost a lhostejnost, naprostá pasivita;zeslabení zájmů a reakcí vůči vjemům, snížení afektivní a pudové stránky života

www.vyznam-slov.cz