Význam slovSlovníkAvýznam slova apartheid

apartheid

oddělování; politika rasové segregace

www.vyznam-slov.cz